košík 0 €

Bankové spojenie

Bankové spojenie na náš účet.

Slovenská sporiteľňa a.s.

číslo účtu: 5072670946/0900

SWIFT: GIBASKBX

IBAN: SK2309000000005072670946

E-SHOP JK ANIMALS SLOVAKIA

Copyright © 2015–2018 JK ANIMALS SLOVAKIA s.r.o. All rights reserved. Všetky práva vyhradené.
Prevádzkuje firma JK ANIMALS SLOVAKIA s.r.o., váš spoľahlivý dodávateľ chovateľských potrieb a krmív od roku 2013.
Kopírovanie obrázkov a obsahu je zakázane. Všetky obrázky sú duševným vlastníctvom JK ANIMALS.
Copying of images and content is prohibited. All images are intellectual property of JK ANIMALS.